Plan 125 – Księży Młyn

Plan nr 125. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej, Przędzalnianej. Czytaj dalej

Plan 154. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Nawrot – Kilińskiego.

Plan nr 154, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Śródmieściu, pomiędzy aleją Piłsudskiego oraz ulicami Sienkiewicza, Nawrot i Kilińskiego. Teren objęty opracowaniem jest włączony w program rewitalizacji śródmieścia Łodzi i oznaczony jako obszar 11 (za wyjątkiem nieruchomości Sienkiewicza 56). Ponadto znajduje się on na obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego Dzielnica Prządków Lnu, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Czytaj dalej

Nowa Dzielnica – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Nowa Dzielnica jest częścią Łodzi powstałą w 1840 r. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie ul.Piotrkowskiej, Nowego Centrum Łodzi oraz 3 parków: Sienkiewicza, 3 Maja oraz Źródliska. Historyczne uwarunkowania spowodowały, że ta część miasta została odizolowana przez linię kolejową w latach 60. XIX w., przebudowę Kopcińskiego w latach 60. XX w. i po wybudowaniu miejskiej autostrady jaką stała się ul. Piłsudskiego w latach 70. XX w. Czytaj dalej

Czy da się złożyć uwagi do kodeksu krajobrazowego?

27 listopada 2015 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi. Idea konsultacji jest słuszna, gdyż dzięki nim mieszkańcy oraz przedsiębiorcy będą mogli wyrazić swoje oczekiwania co do lokalnych regulacji prawnych dotyczących nośników reklamy, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, które zostaną wprowadzone w oparciu o uchwaloną “ustawę krajobrazową”.

Czytaj dalej

Zakończyliśmy projekt Recepta na dobrą przestrzeń

Od stycznia do czerwca 2015 Fundacja Normalne Miasto – Fenomen we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Cirkula z Politechniki Łódzkiej realizowały projekt Recepta na dobrą przestrzeń, celem którego bylo zwrócenie uwagi na problem estetyki w przestrzeniach publicznych miast oraz zwiększenie świadomości przestrzennej młodzieży.

Czytaj dalej