Organy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Warecka 3
91-202 Łódź
tel. 42-655-80-36
http://www.pinb.lodz.pl/
pinb@mazurek.man.lodz.pl

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel. 42-638-41-15
http://uml.lodz.pl
sekretariat.prezydenta@uml.lodz.pl

Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
tel. 42-638-49-11
www.zdit.uml.lodz.pl
zdit@zdit.uml.lodz.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Piotrkowska 99
90-425 Łódź
tel. 42-638-07-21
http://www.wuoz.bip.lodz.pl/page/
wosoz_lodz@poczta.fm