Miesięczne archiwum: sierpień 2018

Plan 154. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Nawrot – Kilińskiego.

Plan nr 154, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Śródmieściu, pomiędzy aleją Piłsudskiego oraz ulicami Sienkiewicza, Nawrot i Kilińskiego. Teren objęty opracowaniem jest włączony w program rewitalizacji śródmieścia Łodzi i oznaczony jako obszar 11 (za wyjątkiem nieruchomości Sienkiewicza 56). Ponadto znajduje się on na obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego Dzielnica Prządków Lnu, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Czytaj dalej