Miesięczne archiwum: kwiecień 2014

Jak Rada Miejska wspiera reklamowy chaos

Radio Łódź donosi, że radni obniżyli opłaty za reklamy sytuowane w międzytorzu o 90%! Decyzja została podjęta na wniosek ZDiT, który martwił się, że reklamodawcy zerwą umowy.

Władzom miasta trudno będzie wytłumaczyć tę schizofreniczną sytuację – z jednej strony sypią się zapewnienia o potrzebie poprawy ładu przestrzennego, w szczególności poprzez uporządkowanie reklam, z drugiej – pogoń za zyskiem przesłania nie tylko wspomniany ład, ale także bezpieczeństwo drogowe. Pas drogi nie służy bowiem do eksponowania reklam, tylko do obsługi ruchu, a kierowcy nie powinni skupiać się na reklamach tylko na bezpieczeństwie.