Interwencje

Podejmujemy interwencje w sprawach reklam wielkoformatowych wywieszonych na terenie Łodzi. Dotyczy to zwłaszcza reklam:

  • o znacznych rozmiarach
  • wywieszonych na budynkach zabytkowych lub szpecących wartościowy krajobraz
  • umieszczonych przez podmioty publiczne
  • zawieszonych wbrew ustaleniom planu miejscowego

W takich przypadkach wysyłamy do instytucji odpowiedzialnych (podmiotów publicznych, reklamujących się firm, agencji PRowych) emaila z informacją o degradowaniu przestrzeni publicznej przez reklamę wielkoformatową i prośbą o natychmiastowe usunięcie reklamy. Wszystkie interwencje oraz uzyskane odpowiedzi publikujemy na tej stronie.

Jeżeli chcesz, żebyśmy podjęli interwencję, prześlij nam zdjęcia reklamy wielkoformatowej wraz z informacją o miejscu jej umieszczenia.