Miesięczne archiwum: październik 2018

Zmiana Studium

Do 5 listopada potrwa wyłożenie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czytaj dalej

Czy banery wyborcze są legalne?

Od początku kampanii wyborczej informujemy, że banery wyborcze są nielegalne. Wynika to z Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi. Potwierdziliśmy to również w rozmowie telefonicznej z dn. 28.09.2018 r. z Biurem Architekta Miasta, czyli jednostką Urzędu Miasta Łodzi odpowiedzialną za estetykę przestrzeni i realizację postanowień wspomnianego dokumentu. Potwierdzone informacje niezwłocznie nagłośniliśmy. Czytaj dalej

Plan 226. Dolina Łódki – Konstantynowska (wnioski)

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej. Obszar obejmuje tereny w zachodniej części Łodzi, wzdłuż ulicy Konstantynowskiej po jej południowej stronie, w sąsiedztwie ogrodu botanicznego im. Jakuba Mowszowicza. Na wyznaczonym terenie zlokalizowane są: fragment rzeki Łódki, tereny ogrodów działkowych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej.

Czytaj dalej