Prawo

Znajdziesz tutaj najważniejsze informacje dotyczące prawnych regulacji reklamy w przestrzeni publicznej. Ponieważ reklama to pojęcie wielowymiarowe, podzieliliśmy przewodnik na sekcje:

Dodaliśmy także teksty najważniejszych aktów prawnych dotyczących reklamy oraz adresy organów odpowiedzialnych za działania w tych sprawach.

Zamieszczone tutaj informacje oczywiście nie wyczerpują problematyki prawnej regulacji reklamy. Istnieje wiele przepisów dotyczących choćby treści reklam (np. leków, wyrobów alkoholowych, papierosów). Zagadnienie reklamy reguluje także prawo konkurencji, mówiące o reklamie nieuczciwej bądź reklamie porównawczej. Nawet w prawie ochrony środowiska znaleźć można taki przepis:

Art. 80 ustawy – Prawo ochrony środowiska: Reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie powinny zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystywać obrazu dzikiej przyrody do promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze.

Nasz materiał skupia się na tych zagadnieniach reklamy, które związane są z jej eksponowaniem w przestrzeni publicznej. Jeżeli jakieś zagadnienie z tego zakresu budzi twoje wątpliwości albo potrzebujesz więcej informacji – daj nam znać.