Adresaci

Nasz manifest, po skompletowaniu listy sygnatariuszy, prześlemy do następujących adresatów:

  • Prezydent Miasta Łodzi
  • Radni Rady Miejskiej w Łodzi
  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi

oraz do wiadomości:

  • Wojewody Łódzkiego
  • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi

 

Adresy email: lckm@uml.lodz.pl; rada.miejska@uml.lodz.pl; pinb@mazurek.man.lodz.plsekretariat@lodz.uw.gov.plWOSOZ_lodz@poczta.fm
Aktualne adresy email radnych można znaleźć tutaj.