Archiwum autora: admin

Jak Polacy postrzegają reklamy w przestrzeni publicznej?

Źródło:Raport Kantar Public dla Good Looking Studio, Reklama w przestrzeni publicznej.

Polacy jednoznacznie deklarują, że wygląd miejscowości, w której mieszkają jest dla nich ważny. Blisko 70% z Nas jest zdania, że reklamy w Polsce są nieciekawe i na niskim poziomie, a 72% ankietowanych oczekuje jak najszybszych zmian w tej materii. 

Czytaj dalej

Grenoble – pierwsze miasto w Europie bez reklam?

Źródło: grenoble.fr

W 2014 r. bardzo głośno zrobiło się o francuskim mieście Grenoble, którego władze postanowiły raz na zawsze skończyć z reklamami w przestrzeni publicznej. Tym samym idąc w ślady Sao Paulo, które już w 2007 r. zdecydowało się na usunięcie reklam z powierzchni miasta, by w 2012 r. jednak pozwolić na kontrolowany ich powrót do tkanki miejskiej – dopuszczono wtedy wystawienie 1000 tablic informacyjnych (1). 

Czytaj dalej

Plan 177, 178, 179. Stare Polesie.

Przystąpienie do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Plan 177 – obszar miasta Łodzi obejmujący teren w rejonie alei  Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
  • Plan 178obszar miasta Łodzi obejmujący teren w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
  • Plan 179 – obszar miasta Łodzi obejmujący teren w rejonie alei Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej.

Czytaj dalej

Plan 241. Gillette, Maratońska, Nowy Józefów (wnioski).

Przystąpienie do sporządzenia planu nr 241, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi. Przystąpienie dotyczy obszaru o powierzchni 146,41 ha położonego w zachodniej części miasta przy granicy z Konstantynowem Łódzkim na terenie osiedla Lublinek-Pienista i Retkinia Zachód-Smulsko. Czytaj dalej

Plan 228 i 230 – Las Lublinek (wnioski).

Przystąpienie do sporządzenia 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Plan 228 – obszar miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic: Zamiejskiej i Ikara. Powierzchnia – 103,09 ha.
  • Plan 230 – obszar miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic: Franciszka Plocka, Zamiejskiej i Spartańskiej. Powierzchnia – 79,06 ha.

Czytaj dalej

Plan 239 i 240. Autostrada A1.

30 sierpnia 2018 r. Rada Miejska uchwaliła 2 przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych:

  • dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic Trakcyjnej i Zakładowej do autostrady A1 (plan nr 239),
  • dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1 (plan 240).

Czytaj dalej

Zmiana Studium

Do 5 listopada potrwa wyłożenie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czytaj dalej