List otwarty w sprawie plakatów wyborczych

W związku z nadchodzącą kampanią wyborczą do samorządu lokalnego kierujemy do wszystkich kandydatów, kandydatek oraz ich sztabów list otwarty, w którym prosimy o ograniczenie plakatowania do miejsc do tego wyznaczonych. Dlaczego prosimy o tak banalną rzecz jak przestrzeganie obowiązującego prawa? Ponieważ wszystkie poprzednie kampanie pozostawiły miasto w opłakanym stanie, co można obejrzeć w galerii Grupy Pewnych Osób.

kolaż plakatów wyborczych: na skrzynce elektro, na płocie, na drzewie

kolaż plakatów wyborczych: na skrzynce elektro, na płocie, na drzewie

LIST OTWARTY 

do kandydatów i kandydatek w wyborach samorządowych

Na ulicach Łodzi rozpocznie się wkrótce kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi, które wyznaczono na 16 listopada. Jak co roku, istotnym elementem tej kampanii będą tysiące plakatów wyborczych. Doświadczenia poprzednich lat uczą nas, że są one rozklejane w miejscach do tego nie przeznaczonych, a te legalne nie są po zakończeniu kampanii usuwane. Pomimo wyrażanej przez kandydatów i kandydatki troski o miasto, jest ono w wyniku kampanii zaśmiecane plakatami, a stan ten utrzymuje się na długo po zakończeniu wyborów.

Apelujemy o ograniczenie kampanii plakatowej wyłącznie do legalnych miejsc przeznaczonych do plakatowania, których wyznaczenie jest obowiązkiem Prezydent Miasta. Prosimy w szczególności o nie dewastowanie budynków i przestrzeni uznanych za zabytki lub w inny sposób ważnych dla łodzian.

Przypominamy, że zgodnie z art. 110 Kodeksu wyborczego, umieszczanie na ścianach budynków i innych miejscach plakatów powinno następować zgodnie z przepisami. Kampania wyborcza nie jest bowiem okresem, w którym prawo przestaje obowiązywać polityków.

Informujemy, że będziemy piętnować przypadki nielegalnego umieszczania plakatów, informować o nich właściwe organy oraz domagać się egzekwowania odpowiedzialności.

Jesteśmy przekonani, że wygrana w wyborach samorządowych to zwieńczenie wieloletnich działań na rzecz wspólnoty lokalnej i jej interesu, nie zaś efekt kilkutygodniowego zaśmiecania miasta masowym plakatowaniem. Apelujemy o nie niszczenie miasta, którego dobro będzie w tej kampanii odmieniane przez wszystkie przypadki.

Zarząd Fundacji Normalne Miasto – Fenomen

Lista legalnych miejsc przeznaczonych na plakaty wyborcze:

http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/pm/VI_6963.PDF