Większość reklam w Poznaniu to samowole budowlane

Poznański Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego opublikował Raport o legalności reklam w Poznaniu, będący omówieniem prowadzonych przez kilka lat kontroli. Wynika z niego, że zdecydowana większość kontrolowanych reklam wielkoformatowych stanowi samowole budowlane.

Poznański PINB w latach 2009 – 2013 skontrolował legalność 303 nośników reklam, spośród których aż 259 (85%) okazało się samowolami budowlanymi. Informacja najważniejsza: do końca 2013 roku w trybie postępowań egzekucyjnych udało się wymusić na inwestorach rozbiórkę 113 nielegalnych nośników reklam, zaś 12 nielegalnych nośników reklam zostało usuniętych przez inwestorów natychmiast po stwierdzeniu braku pozwolenia na budowę lub nie dokonania skutecznego zgłoszenia.

Przykład Poznania pokazuje, że przy wykorzystaniu istniejących narzędzi prawnych możliwe jest podjęcie walki z reklamą wielkoformatową. Skuteczność opisanych działań może być opisana jako niska, jednak usunięcie choćby 1/3 skontrolowanych samowoli oznacza, że z przestrzeni publicznej zniknęło ponad 100 nielegalnych nośników. To o 100 więcej niż w przypadku miast, które nie robią z tym problemem nic.