Czas na porządki powyborcze

Wybory już za nami, więc będziemy przyglądać się temu jak reklamy wyborcze są usuwane z przestrzeni Łodzi. Ten aspekt jest regulowany przez prawo, więc przypominamy że jest na to 30 dni.

Art. 110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy:

§ 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.