Rozpoczynamy projekt „Recepta na dobrą przestrzeń”

Miasto jest zdrowe, kiedy dobrze funkcjonuje, ale także dobrze wygląda. Brzydactwo nabyte, reklamica zakaźna czy bilboardziak złośliwy to jedne z wielu chorób nie tylko Łodzi, ale większości miast. Jakie są objawy? Jaką kurację przepisać, żeby uleczyć przestrzeń? Czy istnieje profilaktyka? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć realizując projekt „Recepta na dobrą przestrzeń”

recepta-na-przestrzen

W ramach działań przeprowadzimy spotkania warsztatowe dla 3 klas z 3 łódzkich liceów, poruszające tematykę estetyki w miastach. W każdej szkole odbędą się 2 spotkania, podzielone na etapy:

I. Poznaj przypadłość

Na łódzkich przykładach, poprzez dialog z licealistami, zdiagnozujemy zaburzenia z jakimi boryka się nasza przestrzeń. Nie zabraknie też pozytywnych rozwiązań i ciekawych alternatyw dla szpecących bilboardów czy kontrastująco pomalowanych budynków.

II. Zaobserwuj objawy

Uczestnicy na własnej skórze doświadczą problemów z jakimi boryka się przestrzeń. Zaopatrzeni w profesjonalne mapy ruszą wspólnie w teren, by zinwentaryzować najbliższą okolicę szkoły. Pracując w 6-osobowych grupach będą obserwować, analizować i oceniać, zaznaczając na mapach zauważone nieprawidłowości, a także pozytywne rozwiązania.

III. Postaw diagnozę

Za pomocą nowoczesnych narzędzi internetowych, w łatwy i atrakcyjny sposób przedstawione zostaną wyniki inwentaryzacji, w postaci wirtualnych map. Uczestnicy poznają m.in. podstawy geotagowania, czyli nadawania współrzędnych geograficznych udostępnianym zdjęciom. Dzięki tej umiejętności, o której nie uczą w szkole, w szybki sposób można umiejscawiać w przestrzeni zaobserwowane zjawiska, dzieląc się spostrzeżeniami z internautami.

IV. Znajdź lekarstwo

W trakcie prezentacji wyników, wspólnie zastanowimy się nad wnioskami i możliwościami wprowadzenia zmian. Wirtualne mapy, będące efektem pracy grup, zostaną także upublicznione w sieci i mogą stać się inspiracją dla innych do podjęcia podobnych działań. Dla grup, które wykażą się największym zaangażowaniem oraz kreatywnością, przewidujemy nagrody książkowe (związane z tematyką estetyki w mieście) oraz gadżety.

V. Przepisz receptę

Przygotujemy również publikację, która zostanie udostępniona na otwartej licencji, dzięki czemu koncepcja warsztatów będzie mogła być wykorzystana przez inne organizacje. Projekt zakłada nawiązanie współpracy między studentami a ekspertami przy jej opracowaniu merytorycznym.

Projekt „Recepta na dobrą przestrzeń” jest realizowany współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Cirkula z Politechniki Łódzkiej w ramach konkursu „Tu mieszkam, Tu zmieniam” finansowanego przez Fundację BZ WBK.