Czy licealiści znaleźli receptę na dobra przestrzeń?

Czyli II etap warsztatów z estetyki w przestrzeniach publicznych.

Podczas drugiego spotkania, które 15 kwietnia odbyło się w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, a 16 kwietnia w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Sczanieckiej, próbowaliśmy wraz z uczestnikami postawić diagnozę oraz zastanawialiśmy się na lekarstwem na choroby z jakimi boryka się nasza przestrzeń.

Zanim jednak warsztatowicze przystąpili do pracy, nauczyliśmy ich jak w prosty sposób zwizualizować spostrzeżenia za pomocą narzędzi internetowych do tworzenia wirtualnych map. Zaopatrzeni w tę wiedzę licealiści mogli przystąpić do przedstawienia wyników inwentaryzacji, której dokonali na poprzednim spotkaniu.

Natłok billboardów, przejawy pastelozy, niepasujące do siebie ogrodzenia czy wywieszone na elewacjach budynków talerze satelitarne to tylko niektóre z nieprawidłowości, które znalazły się na mapach. Choć niestety negatywne przykłady przeważały, to nie zabrakło pozytywnych elementów, takich jak np. murale, wkomponowane w przestrzeń elementy małej architektury czy klimatyczny warzywniak.

W trakcie prezentacji wyników jedna z grup stwierdziła, że nie można zlikwidować całkowicie reklam, ponieważ często stanowią ona cenne źródło informacji. Jednak powinny one zostać uporządkowane. Inne grupy zwracały również uwagę, że reklamy nie mogą być agresywne i razić. Warsztatowicze podkreślali ponadto bardzo ważną rolę kolorystyki oraz zieleni w budowaniu estetyki przestrzeni.

Odpowiednie regulacje prawne, kary za niestosowanie zasad, ale także edukacja i uświadamianie mieszkańców to według licealistów najskuteczniejsze lekarstwa na choroby przestrzeni publicznych.

Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom licealiści z I i IV LO zmienili sposób patrzenia na miasto i poczuli się współodpowiedzialni za otaczającą nas przestrzeń.

Projekt jest efektem współpracy Fundacji Normalne Miasto – Fenomen ze Studenckim Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Cirkula z Politechniki Łódzkiej, na którego realizację otrzymaliśmy grant w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam” zorganizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Warsztaty odbywają się pod Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

DSC_0506DSC_0511DSC_0458 DSC_0428DSC_0489 DSC_0601DSC_0607 IMG_4784 IMG_4839 IMG_4888 IMG_4892 IMG_4919 IMG_4920 IMG_4970 IMG_5001