Zakończyliśmy projekt Recepta na dobrą przestrzeń

Od stycznia do czerwca 2015 Fundacja Normalne Miasto – Fenomen we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Cirkula z Politechniki Łódzkiej realizowały projekt Recepta na dobrą przestrzeń, celem którego bylo zwrócenie uwagi na problem estetyki w przestrzeniach publicznych miast oraz zwiększenie świadomości przestrzennej młodzieży.

W kwietniu oraz maju przeprowadziliśmy warsztaty w 3 łódzkich szkolach, były to: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

W ramach warsztatów wraz z licealistami zdefiniowaliśmy problemy z jakimi boryka się przestrzeń (zaśmiecenie reklamami, brak spójnej kolorystyki budynków etc.), obserwowaliśmy ich objawy w terenie, podjęliśmy próbę postawienia diagnozy oraz rozpoczęliśmy działania w kierunku znalezienia lekarstwa.

Projekt zakończył się przepisaniem “Recepty na dobrą przestrzeń” stanowiącą podsumowanie projektu. Jest to scenariusz warsztatów na otwartej licencji, co oznacza, że warsztaty mogą zostać przeprowadzone również w innych szkołach. Publikacja adresowana jest do nauczycieli i wychowawców w szkołach ponadgimnazjalnych, do studenckich kół naukowych działających w obszarach gospodarki przestrzennej i architektury, a także do wszystkich stowarzyszeń i fundacji związanych z przestrzenią miasta.

Projekt jest efektem współpracy Fundacji Normalne Miasto – Fenomen ze Studenckim Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Cirkula z Politechniki Łódzkiej, na którego realizację otrzymaliśmy grant w wysokości 5000 zł w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam” zorganizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Warsztaty odbyły się pod Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.