Nowa Dzielnica – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Nowa Dzielnica jest częścią Łodzi powstałą w 1840 r. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie ul.Piotrkowskiej, Nowego Centrum Łodzi oraz 3 parków: Sienkiewicza, 3 Maja oraz Źródliska. Historyczne uwarunkowania spowodowały, że ta część miasta została odizolowana przez linię kolejową w latach 60. XIX w., przebudowę Kopcińskiego w latach 60. XX w. i po wybudowaniu miejskiej autostrady jaką stała się ul. Piłsudskiego w latach 70. XX w.

Główną ideą projektu miejscowego planu dla Nowej Dzielnicy jest zapewnienie większej liczby przestrzeni publicznych. Pozwoli to na podniesienie standardu okolicy i zachęcenie nowych osób do zamieszkania na tym obszarze oraz inwestorów do budowania mieszkań i lokali usługowych. Niezbędne jest więc m.in. przekształcenie Wodnego Rynku (dziś pl.Zwycięstwa/Kaczyńskiego), który aktualnie funkcjonuje jako wielki parking. Za inspiracje
dla nowego wyglądu tego historycznego placu mają stanowić przestrzenie publiczne
w Amsterdamie, Plac Grzybowski w Warszawie czy Nowy Targ we Wrocławiu.

W związku ze zbyt dużymi kwartałami, niezbędne jest wprowadzenie nowych podziałów ulic
w osi wschód – zachód. Przebicia, które planowane są w obrębie Nowej Dzielnicy będą drogami wewnętrznymi. Nie będą to jednak przestrzenie publiczne, chociaż swoim wyglądem będą przypominać woonerfy. Ponadto przebudowie ulegną ulice takie jak: Tuwima, Nawrot
czy Przędzalniana. Oprócz zwiększenia przestrzeni dla pieszych (poszerzenie chodników), docelowo mają pojawić się na nich również drzewa. Będą to ulice zarówno dla samochodów
jak i dla pieszych. Jednak większość ruchu samochodowego ma być docelowo przeniesiona
na ul. Targową, w którą w przyszłości będzie wpadać aleja Scheiblerów.

Ulice w osi północ-południe przeznaczone mają być głównie dla pieszych i rowerzystów. Pojawi się na nich również więcej zieleni. Jezdnia ulegnie zawężeniu, dzięki czemu będzie mogło być wprowadzone uspokojenie ruchu, a na odzyskanej w ten sposób przestrzeni pojawi się możliwość wprowadzenia infrastruktury dla rowerów.

Planowane jest także połączenie ul. Kilińskiego z Dowborczyków i Targową. Pojawić się
ma tu pasaż zwieńczony placem wokół Urzędu Skarbowego przy Dowborczyków.
Ma on za zadanie skutecznie skomunikować dzielnicę z Parkiem Sienkiewicza. Drugą taką przestrzenią będzie połączenie ulic Wysoka – Przędzalniana – Nowa. Dzięki utworzeniu placu wyeksponowana zostanie zabytkowa willa przy ulicy Wysokiej . Łącznik będzie mieć dużo zieleni i przestrzeni pieszych.

Na całym obszarze ma zostać ograniczona wysokość zabudowy do 20 m. Odstępstwa od tej reguły będą w planie dopuszczone jedynie przy al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego. W kwestii funkcji jakie mają pełnić partery budynków rozważane są różne opcje m.in. przeznaczenie ich pod usługi, mieszkania czy garaże dla mieszkańców.

Ostateczny wygląd planu zależy jednak w dużej mierze od uwag jakie zostaną złożone przez mieszkańców, inwestorów i wszystkie zainteresowane strony. W związku z czym zachęcamy
do zapoznania się z planami i złożenia uwag.

Uwagi do projektów obu planów można składać do 06.04.18 r. (piątek).

Nr 147 – obszar pomiędzy ulicami Tuwima – Targowa – Piłsudskiego – Kilińskiego

Nr 150 – obszar pomiędzy ulicami Tuwima – Kopcińskiego – Piłsudskiego – Przędzalniana